Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε τακτή ενημέρωση.

Newsletter

Αρχική σελίδα

Με όραμα και αποφασιστικότητα, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σχεδίασαν και υλοποιούν το Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Κύριος στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης στους τομείς της διοίκησης και της ηγεσίας για τα στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 54 μήνες και αναμένεται να επωφεληθούν από αυτό συνολικά 1500 στελέχη, αιρετά και μη.

Τρέχουσες Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Σεπτ. – Νοε. 2013)


Europian Union
Cyprus Goverment
Funded by Europian Union

To Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιούργημα της: Dynamic Works

© Πνευματικά δικαιώματα 2015 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα -

Με την ισχύ του: EasyConsole CMS